PRODÜKTİVİTE – VERİMLİLİK

belirli bir üretim miktarile bu üretimi elde etmek üzere kullanılan faktörler veya faktörlerden biri arasındaki orandır.
i) Firma, sektör veya milli ekonomi düzeyinde, prodüktivite hesapları ve mukayeseleri yapılabilir.
Prodüktivite hesapları, parasal veya fiziksel olabilif.
a) Millî ekonomide, faktörlerin global prodüktivitesini gösteren formül, aşağıda yazılıdır :
y
K+L
Bu formülde ;
Y. millî ekonominin üretimidir.
K. sermaye faktörüdür.
L, emek faktörüdür.
b) Millî ekonomide, sermayenin kısmî ortalama prodüktivitesini belirten formül şudur ;
Y _ f(K.L)
__ _
c) Millî .ekonomide, emeğin kısmî ortajama prodüktivitesi, aşağıdaki gibi yazılabilir:
Y _ f(K, L) ‘ ‘ ‘
__ — –
ii) üretimdeki artış ile kullanılan faktörlerin

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum yazın