Probit

normal şekilde bölünen ana kütlelerden
x-X
Ay
AL
çekilen örnekler için Z = ile hesapla-
nan Z’lerden müteşekkil değişken aritmetik ortalaması sıfır, variyansı bir olan bir normal bölünme gösterir. Z nin negatif değerler aldığı hallerde kullanılmak için Bliss (1934) tarafından
x-X
Z = + 5.0 Probit değişkeni teklif ediI-
07
miştir. Bu değişkenin bütün değerleri pozitif, va- riyansı yine sıfır, aritmetik ortalaması ise 5.0 dır.
= rL (K, i)
Almancası : Produktivität.
Fransızcası : productivité.
İngilizcesi : productivity.
(Bk; sermayenin marjinal verimliliği).
Almancası : Probit.
Fransızcası : probité.
İngilizcesi : probit.
(Bk; normal bölünme).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın