POSTA ÇEKLERİ

ilk defa, Birinci Dünya Savaşından önce Viyana’da kullanılmıştır.
Amerika Birleşik Devletlerinde ve Büyük Bri- tanyada, bu sistem benimsenmemiştir.
Posta çeklerinin statüsü, bazı yönlerden, çekli banka hesaplarından ayrılır.
Çekli posta mevduatına faiz ödenmez. Bunlar, carî hesap niteliğinde de değillerdir ve borçlu duruma geçemezler.
Çekli posta mevduatı, İktisadî karakteri bakımından, tasarruf hesabı durumunda değildir. Firma ödemelerinde de, posta çekleri nadiren kullanılır. Posta çeki sistemi, esnafın ve orta halli tabakaların muamele saikile tuttukları paranın tedavülünü kolaylaştıran bir mekanizmadır.
Posta çeklerinin avantajları şunlardır :
Çekli mevduata faiz ödenmediği ve bunlar bir kredi aleti olmadıkları için, sistemin maliyeti ucuzdur.
Postada toplanan mevduat, devlet hâzinesinin bir likidite kaynağıdır. Posta mevduatı doğrudan doğruya idare tarafından işletilmemekte ve fazla fonlar hâzinenin faydalanmasına arzolunmakta- dır. Ankes olarak ayrılan miktarın ötesi, devletin dalgalı borçlarından tasarruf sağlamaktadır.
Almancası : Post s check.
Fransızcası : chèque postal.
İngilizcesi : post cheque, postal cheque.
(Bk; muamel« saikile para talebi, çek, çek türleri, hazine bonoları).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın