POOL

çeşitli anlamlara gelen bir İngilizce kelimedir
Piyasa ekonomisinde bu kelimeden ayrı kişilere. kuruluşlara veya devletlere ait maddî imkânların belirli bir süre için müşterek bir maksada kullanılmak üzere tek bir fon halinde birleştirilmesi anlaşılmaktadır.
Almancası : Pool.
Fransızcası : syndicat, pool.
İngilizcesi : pool.

Yorum yazın