POİSSON TECRÜBELER SERİSİ

Bir hadisenin tahakkuk etme ihtimali (başarı) nin p olduğu sonlu bir ana kütleden birbirini takiben yapılan n sayıda çekilişte başarı ihtimali p’nin değiştiğini farzedelim. Her tecrübe için başarı ihtimalinin birbirinden farklı değerler aldığı pv p2, p3. . . . pn şeklindeki seriye Poisson tecrübeler serisi adı verilir. Bu seride başarı nisbetlerinin matematik ümidi
XPt P0Qo 4
p0 = ; variyansı dir.
n n n
Poisson tecrübeler serisinde p{ ler sabit kalıp değişmezse bu takdirde elde edilecek seri binomial seri olarak tanımlanır ve bu seride va- p.q
riyans dir. Bu tecrübede p ler münferit n
n
birimli örnekler içinde aynı kaldığı gibi n birimli diğer örnekler arasında da sabit kabul edilir. Böyle olmayıpta p her n birimli örnek içinde sabit kalırken örnekten örneğe değişirse, elde edilecek yeni serinin adı Lexis tecrübeler serisidir
Po%
ve bu serinin de variyansı + Q2 den
n p
hesaplanır.
(M. K. Yoğurtçugil)
Almancası : Poissonsche Streuung.
Fransızcası : variation de Poisson.
İngilizcesi : Poisson variation.
(Bk; binom bölünmesi, örnekleme teorisi, standart hata).

Yorum yazın