PİYASA FAİZİ

kredi temin edenlerin ödedikleri faiz haddidir. isveçli iktisatçı. K. Wicksell 1901 de yayımladığı eserinde iki ayrı faiz kavramı üzerinde durmuştur. Tabiî faiz ve piyasa faizi.
Tabiî faiz, sermaye piyasasında, tasarruf ile kredi talebini eşit kılan faiz haddidir. Yani bu faiz haddinde tasarruf miktarı ile yatırım hacmi birbirine denktir.
Piyasa faizi ise, müteşebbislerin kredi aldıklarında ödedikleri faiz miktarıdır. Piyasa faizi bankaların durumuna bağlı olarak değişir. Bankalar, para arzına ve kredi talebine göre piyasa faizini ayarlamaktadırlar.
Wicksell’e göre tabiî faiz ile piyasa faizi her zaman birbirine eşit olmayabilir. Aralarındaki fark, müteşebbislerin yatırım kararlarına tesir ederek İktisadî hayatın gidişini değiştifmektedir.
Almancası : Marktzins.
Fransızcası : taux du marché.
İngilizcesi : market rate.
(Bk; Wicksell. tabiî faiz).

Etiketler: ,

Yorum yazın