PİYASA DERLEMESİ

^eşkiderçbşri sşuçı personelin tecrübelerine, izlenimlerine’ ve tahminlerine nisbî bir değer verilmektedir. Geniş bir satış organizasyonunda çalışanların kendi iş yerlerindeki duruma göre ifade ettikleri amprik kanaat, piyasa analizlerine bir dereceye kadar ışık tutucu olmaktadır. Ancak günümüzde, piyasa derlemesini çift yönlü yapmakta fayda görülmektedir. Yalnız satıcının kanaati değil, onun yanında alıcının da düşünceleri değerlendirilmektedir. Telefonla, mektupla, kapıları dolaşarak veya dışarıda görüşerek müşteri kütlesinin eğilimlerini, arzularını, ihtiyaçlarını ve zevklerini belirtecek sondajlar da yapılmaktadır. Satıcı personel arasînda yapılan anketlerin nisbî değer taşıyan sonuçları, genellikle müşteri kütlesinden derlenmiş sonuçlara kıyasla gerçeğe daha yakın ‘çıkmaktadır.

Yorum yazın