Pitirim Sorokin kimdir – Pitirim Sorokin hakkında bilgi

Amerikaya göç etmiş Rus tarihçisi ve sosyoloğudur.
1889 da doğmuştur.
1914 .den sonra Rusyada sosyoloji okutmağa başlamıştır. Sosyalist olduğundan, üç defa Çarlık rejimince hapsedilmiştir. Kerensky hükümetine girmiştir. Bolşevikler idama mahkûm etmişler, fakat infazı durdurmuşlardır.
1923 de Amerikaya gelerek Minnesota ve Har- vara üniversitelerine profesör olmuştur.
Sosyal süreç ve gelişme konularına ilişkin enteresan fakat oturmamış teorileri vardır.
Devrimcilik Sosyolojisin] ve Sosyal-Kültürel Dinamiği yazmıştır.

Yorum yazın