Piorre Simon LAPLACE

Fransız bilim adamıdır.
1749- 1827 yıllarında yaşamıştır.
Matematikçi ve astronom’dur. Fransız Harp Okulunda matematik hocalığı yapmıştır. Senatör olmuştur. Fransız Akademisine seçilmiştir.
Astronomideki, matematikteki ve istatistikteki çalışmaları iz bırakmıştır.
(Bk; Laplace – Gauss Kanünu).

Yorum yazın