Phillips Eğrisi

Kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın tam istihdam düzeyini aşması durumunda genel fiyat düzeyinin yükselmeye devam etmesi eğilminden hareket eden Philipps Yasası’na göre, çalışır. İşsizlik oranındaki değişmeyle, parasal ücret artış hızı arasındaki ilişkinin grafik yardımı ile gösterilmesidir. Phillips Yasa- sı’na göre, parasal ücretler işsizliğin düşük olduğu durumlarda daha hızlı artar. Genel olarak yasa, fiyatlardaki istikrarın işsizlik cinsinden maliyetini ifade eder. (Grafiği verilebilinir.)

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın