PERONİZM

Arjantin devlet adamı Peron tarafından bir süre uygulanan ve işçi sınıfı ile müteşebbis zümreyi kontrol altına alabilmek için kendi partisine bağlı sendikalardan yararlanan siyasî akımı ifade etmektedir.
Birbirini takip eden siyasî, sosyal ve ekonomik buhranlardan yararlanan diktatörler Birinci Dünya Harbinden sonra iktidarı çeşitli yollarla ellerine geçirmişler, işçi-işveren ilişkilerini otoriter bir zihniyetle düzenleme yoluna gitmişlerdir. Nitekim italyada Mussolini, Almanyada Hitler bir yandan güdümlü ekonomi metodlarını tatbik ederlerken. öte yandan da işçileri kendi görüşlerine uygun tek bir mesleki kuruluş içinde toplamayı zorunlu görmüşlerdir. Kısaca Korporatizm denilen ve işçi sınıfının belirli bir siyasî ve felsefî görüşü benimseyerek iktidarı desteklemeleri zorunlu bulunan faşist rejimlerden biri de 1946 yılında iktidara gelen Peron, tarafından Arjantin’de’kurulmuştur} t’c o f v ^ – j”*
Juan Domingo Peron’un 1946 v dan- itibaren uyguladrğır bu siyasî’ rejim ¡1955′ te son bulmuştur. Ancak memleketinde siyasî prestiji iktidardan ayrıldıktan sonra da devam etmiştir.
Almancası : Peronismus.
Fransızcası : Péronisme.
İngilizcesi : Peronism.
(Bk; Korporatizm).

Etiketler: , , , , ,

Yorum yazın