Pedro Femandez NAVARRETE

İspanya da saray mensubu bir din adamı idi.
On Altıncı Yüzyıl sonlarında ve On Yedinci Yüzyıl başlangıcında yaşamıştır.
Ispanya’nın İktisadî durumu hakkında 1626 da yayımlanmış ayrıntılı bir tahlili vardır. Bu eserinde. Endülüs Müslümanlarının ezilmesmdenye kaçırılmasından İspanya’ya zarar geldiğini belirtmiştir. Müslümanlar arasında, en yüksek mevkilere lâyık kişiler bulunduğunu yazmıştır. İrlandalI göçmenlerin çalışmak istemediklerinden ya- kınmıştır. Halkın tenbelliği ve oyun merakı üzerinde durmuştur. Amerika’ya^ akının çalışan insan sayısını azalttığına işaret etmiştir. Her güçlüğün yeni bir yergi ile karşılanmasını sakıncalı gördüğünü saklamâmıştır. Fransa’da, İtalya’da ve Ho> landa’da olduğu gibi fabrika kurarak İspanya’yı kalkındırmanın mümkün olabileceğini anlatmıştır. Elli bölüme ayrılan eserini, İspanya’da gerçeklere- değer verilmediğini söyleyerek tamamlamıştır. Demiştir ki; «Hükümdarın müşavirleri, zevkle tadılacak yemekler pişiren ahçıları andırmaktadır. Oysa görevleri, acı fakat hastalığı tedaviye yarayacak ilâçlar veren hekimler gibi davranmak ol malıdır’/>.

Yorum yazın