PEARSON KANUNLARI

genel olarak aşağıdaki diferansiyel denklem vasıtasıyla tanımlanan kanunlar gurubudur.
1 df(x) _ x -a
f(x) dx bg+b^+b^2
Burada f(x) yoğunluk fonksiyonu, a, b0. bv bz ise parametrelerdir. Parametrelerin değerine bağlı olarak bu eşitlik sayesinde 12 adet dağılma kanunu tanımlanabilir. Bu dağılmaların grafiklerinin şekilleri b0 + bx x + b2 x2 = 0 denkleminin köklerine göre tesbit edilmektedir. Bütün bu grafiklerde x = a değerini x in değişim aralığı içince
de alması halinde = 0 olmakta ve bu
dx
noktada grafik maksimum veya minimuma varmaktadır.
Almancası : Pearsonsche Kurve.
Fransızcası 1 courbe de Pearson.
İngilizcesi . Pearson curve.
(Bk; Karl Pearson, Pearson Katsayıları).

Yorum yazın