Pazarlama Nedir Ne İş Yapar

Pazarlama Nedir Ne İş Yapar

bir ürün ya da hizmetin satışına yardımcı olmak amacıyla yapılan birbirleriyle bağıntılı ve düzenli çalışmaların tümü. Üretimden tüketime kadar geçen zaman birbirleriyle bağıntılı aşamalardan oluşur. Bu nedenle ekonomik bir değişim süreci olarak nitelenen pazarlama, bu sürece katılan her türlü girdinin mülkiyet ve birikim hakkının devredilmesiyle ilgili olarak yapılan satış öncesi ve sonrası çalışmaları içermektedir.

Tarih
Önceleri pazarlamanın amacı üretilen malın tüketicinin gereksinmeleri dikkate alınmaksızın satılmasıyla sınırlıydı. Ancak zaman içinde ekonomik gelişme sürecine bağlı olarak pazarlama kavramı da gelişerek değişime uğradı. Günümüzde hızla artan üretim karşısında pazarlar hem coğrafi hem de ekonomik anlamda genişledi. Bunun sonucunda ekonomiler bir pazar ekonomisi niteliği kazandılar. Bu durum müşteri kitlesini ön plana çıkartarak üretilenlerin onlar üzerindeki etkisinin ölçülmesini zorunlu kıldı. Böylece işletmelerde ticari araştırmalar yapacak sürekli organların kurulması gerekti. Ancak bu araştırmalar ne kadar özenli bir çalışmanın ürünü olursa olsun yapılacak pazarlama faaliyetini, işletmeyi çevreleyen toplumsal, ekonomik, siyasal, teknolojik vb. koşullar etkileyecek ve dolayısıyla pazarlama görevlisi belli bir riski göğüslemek zorunda kalacaktır. Bu durumda pazarlama görevlisinin amacı, riski en aza indirecek önlemlerin alınmasıdır. Günümüzde üretilecek ürünün seçiminden tüketicinin korunmasına kadar birçok işlevi üstlenmekte olan pazarlama faaliyeti toplama, dağıtım, taşıma, depolama, sınıflandırma, ambalajlama, değiş tokuş (mübadele), finansman ve risk gibi öğelerden oluşmaktadır.

Yorum yazın