PAZARLAMA MARJI

ilk satıcıya ödenmiş olan fi-
– yat ile piyasa zincirindeki son a//c/nın ödediği fiyat arasındaki farktır.
1960’larda Amerikada pazarlama marjı yaklaşık olarak yumurta ve kümes hayvanlarında % 40, et’de % 50, sebze ve meyvede % 70 idi.
Ambalajlanarak satılan gıda maddelerinde ve ilâçlarda, pazarlama marjı çok defa daha büyüktür.
Almancası : Marketingspanne.
Fransızcası : marge des prix.
İngilizcesi : marketing margins.

Yorum yazın