Paul Anthony SAMUELSON

Amerikalı iktisatçıdır.
1915 de doğmuştur.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsündeki çalış- malarile kendini tanıtmıştır.
Beğenilen bir iktisat kitabı vardır. Doğrusal programlama, mevduat tedavülü, çarpan-hızlandı- ran bağlantısı ve ekonometri konularında ilme katkıları vardır.
1960 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kenndy’- nin müşavirliğini yapmıştır.
1970 Ekiminde Nobel Armağanını almıştır.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın