PASCAL DAĞILIMI

p ve q nisbetinde (p+q—1) siyah ve beyaz top ihtiva eden bir torbadan belli bir c sayıda beyaz top elde edinceye kadar iadeli seçim usulü ile n sayıda çekim yaptığımızı düşünelim. Bu n bir tesadüfî değişkendir ve elde edilen
p(n) = Cc~l. pc qn ~c
n—ı
ihtimal yoğunluk fonksiyonuna Pascal dağılımı veya negatif binom bölünmesi adı verilir.
JC
Bu fonksiyonun aritmetik ortalaması — ; va-
P
qc
riyansı dir. Negatif binom bölünmesi den-
P2
meşinin nedeni, bu dağılmanın variyansı ortalamasından büyük bir binom bölünme gösterme- sindendir. V
Bu tip bölünme iki veya daha fazla Poisson bölünmesinin terim, terim kombine edilmesi halinde belirmekte, tatbikatta çoğu kez poisson eğrisine uydurmada daha sıhhatli sonuç vermektedir.
Almancası : Pascal Verte’Uung.
Fransızcası : loi de distribution de Pascal.
İngilizcesi : Pascal distribution.
(Bk; binom bölünmesi, Pascal).

Yorum yazın