PARETO KANUNU

1896 da müellifin ders notlarında yer almış ve ayrıca bir İlmî muhtıra halinde yayımlanmıştır.
Pareto Kanunu, şu formülle ifade edilmektedir :
log N = log A — a log x
Bu formülde;
x belirli bir gelir düzeyidir.
N gelirleri x seviyesinde veya üstünde olanların sayısını göstermektedir.
A ve a, sabit sayılardır.
a a
Denklemin Nx —A veya N=Ax~
şeklinde de yazılması mümkündür.
Pareto Kanununa göre;
Zamana ve mekâna bağlı olmaksızın, bütün çağlarda ve bütün ülkelerde, gelir dağılımını.gösteren eğrilerin üst kademelerdeki eğimi birbirinden farksızdır.
Diğer bir deyişle.. Birkaç ülkeye ait gelir dağılımı aynı diyagram üzerinde Lorenz eğrilerile belirtilecek olursa.. Bütün eğrilerin sağ üst kenardan itibaren belirli bir noktaya kadar birleşmiş durumda inmeleri gerekmektedir. Gelir dağılımına ait farklar yahut eğrilerin eğim farkları, ancak Pareto Kanunundaki x miktarının altında bulunan kademelerde başlayacaktır.
Sosyal ve siyasi Özelliklere, İktisadî bünye ayrılıklarına ve vergi rejimlerine bağlı olmaksızın eri yüksek kademedeki gelirlerin her zaman ve her yerde aynı şekilde dağıldığına Viİfredo Pareto inanmış bulunmaktaydı.
Samuelson. Yirminci Yüzyıl istatistiklerinin Pareto Kanununu doğrulamadığına işaret etmiştir.
Almancası. : Konstanz der Einkommensverteilung. Pareto-Gesetz.
“Fransızcası : loi de Pareto.
İngilizcesi : Pareto lav/.
(Bk; N/ilfredo Pareto, Pareto Sosyolojisi, Lorenz Eğrisi).

Yorum yazın