PARETO EĞRİSİ

Yoğunluk fonksiyonu
a / *A «+1
f(x) — f—j olan ve oo>x>*0>0
xo
aralığında tarif edilmiş sürekli bir x değişkeninin uyduğu kanundur. Burada a pozitif değerli bir parametredir. Bu dağılımın aritmetik ortala- a ax02
ması . x0 ; (a> 1) ve variyansı ;
a-1 (a-2)(a-1)
(a>2) ile belirir. Bu kanunun ilkel ifadesi A
N(x) — olarak tanınır.
xn
Almancası : Pareto ZerteUung.
Fransızcası : courbe de Pareto.
İngilizcesi : Pareto curve.
(Bk; Gelir dağılımı).

Yorum yazın