PARASTATAL

italyancadan diğer dillere geçmiş, fakat her yerde aynı anlamı taşımayan bir terimdir.
FransızCada, çok az kullanılmaktadır.
italyanlar yan resmi örgütleri bu kelime ile ifade etmektedirler.
Belçikalılar ise, kısmen veya tamamen bağımsız olan karma ekonomi kuruluşlarına parastatal demektedirler.
Fransızcası ; para-étatique.

Yorum yazın