PARAnın TARİHÇESİ

elli asırlıktır.
Yakın zamanlara kadar, ilk paranın M Ö. Yedinci Yüzyılda Libya Kralı Gyges tarafından bastırıldığı sanrlıyordu.
Aşağı l/idus kıyılarındaki Mohenjo-daro’da Dr.. Barneji tarafından yönetilen kazılarda, M Ö. 2900 yıiıtfa ait sikkeler bulunmuştur.
(Bk; Barneji).
(Bk; Miktar Teorisi, Psikolojik Para Teorisi, Banos, Fisher Formülü. Cambridge Denklemleri. Devlet-Para Teorisi. Fiyat-para. VVicksell, Cassel).

Yorum yazın