PARAnın SOSYAL DEĞERİ

tahlil eden iktisatçılar, Viyana Ekolü mensuplarıdır.
Viyana Ekolü mensupları, paranın sosyal değerini Gelir Teorisinde tahlil etmişlerdir.
Gelir Teorisine göre ;
Paranın sosyal değeri, piyasada aliş veriş ya- panlarca teker teker verilmiş kıymet hükümlerinin ortalamasıdn. Bu kıymet hükümleri, yalnız kantitatif ölçülere bağlı değildir. Geçmişten kalma izlenimlerin, alışkanlıkların ve psikolojik faktörlerin para kıymeti üzerinde cikisi vardır. Para kıymetinin kökleri geçmiştedir. Gelirler yükselçli- ği ve satınalma gücü kabardığı vakit’dahi, halka hâkim olan zihniyet marjinal para birimlerinin kullanılışını etkilemektedir.
> ‘ Atmancası . sotia^er-Wert des Geldes.
, Fransızcası : valeur social’e de la mohnsie.
. , ‘İngilizcesi social jraJue • of money.
(Bk; Psikolojik Teori, Miktar Teorisi).

Yorum yazın