Paranın Değeri ve Devalüasyon

Paranın Değeri ve Devalüasyon

PARANIN DEĞERİ
Peki ama, paranın bu değeri nereden geliyor, para değeri nedir? Kuramsal olarak bir ülkedeki paranın tümü toplumun ürettiği mal ve hizmetlerin toplamına eşit olmalıdır. Ama, uygulamada bu eşitliği sağlamış ülke de hemen hemen yok gibidir; çünkü mal ve hizmetlerin toplamını tam ve kesin olarak saptama olanağı yoktur. Bu nedenle de, “Gayri Safi Milli Hasıla” (GSMH ya da GNP) nın miktarı tam olarak belirlenemez. öte yandan nakit paranın miktarım da kesinlikle ve kolayca saptayamayız. Ancak, dolaşım halindeki para miktarı hakkında oldukça yakın tahminler yürütebiliriz. Ama bu da nakit para miktarının yalnız ufak bir bölümünü oluşturur.

DEVALÜASYON
Son yıllarda günlük gazete haberleri arasında en sık sözü edilen devalüasyon, kısa tanımı ile, bir ülke parasının yabancı paralar karşısında değerinin düşmesi demektir. Paramızın devalüe edilmesi (değerinin düşmesi ya da düşürülmesi) sonucunda yabancılar mallarımızı daha ucuz alabilirler, yani ürünlerimiz ucuz olduğundan dış ülkelerde daha çok satış olanağı bulabilirler. Yalnız, biz de buna karşı dış ülkelerden getireceklerimizi daha pahalıya satın alırız. Biz, fiyatı 1 Alman mark’ı olan mala 50.— TL. öderken, onlar bizim 50.TL lık malımızı 1 mark’a satın almış olurlar. Başka deyişle, biz 1 Alman mark’ını 50 liraya satın alıyoruz demektir.
Parasını sık sık devalüe eden (değerini düşüren) ülkeler çok geçmeden dış ülkelerde güvenlerini yitirirler. Buna karşı, yabancılar değerini yitiren para yerine, bizden başka şeyler isterler; Altın, ham madde ya da kendilerinde olmayan başka şeyler satın alma yoluna giderler. Siz de kâğıt paranızla satın alamadığınız mallara katşı onların istediğini vermek zorunda kalırsınız.

Yorum yazın