PARA KIYMETİ

bir para biriminin satın alabildiği mal ve hizmet (d..? ödemelerde döviz) miktarıdır. Mal ve hizmet satınalma gücü, paranın kıymetine ölçü olmaktadır. Kıymet kavramı genellikle bir malın diğer bir malla mübadele oranını belirtir ve bunun için de para birimi kullanılır. Paranın kıymetini ölçmek için çeşitli mal ve hizmetten ne kadarını satın aldığını bulmak gerekir. Bunun hesabı ise mutlak bir rakamla ifade edilemez. Ancak nisbî olarak belirtilebilir. Yani tespit edilen bir esasa göre para kıymetindeki değişmeler gösterilir.
Paraya karşı beslenen güven, paranın satınal- ma gücündeki istikrara bağlıdır. Paranın satmalıma gücünde devamlı düşmeler mevcut ise, yani paranın kıymeti düşüyorsa, halkın paraya karşı itimadı sarsılır.
Paranın kıymetini hesaplamak İçin fiyatlar genel seviyesindeki (ve kambiyo kurlarındaki) değişmeler dikkate alınır. Her malın fiyatındaki değişme aynı olmıyabilir. Zaman, ve mekân farkları fiyatlar arasında bir farklılaşma meydana getirebilir. Bu bakımdan fiyatların ortalaması alınır ve endeksler hazırlanır. Endekslerin hazırlanmasında çeşitli metotlar kullanılır. Kullanılan metotlara göre endeksler farklı isimler alırlar.
Almancası : Geldwert. /
Fransızcası : valeur de la monnaie.
İngilizcesi : money value.
(Bk; fiyat indeksleri. Miktar Teorisi, Psikolojik Para Teorisi).

Yorum yazın