PARA ARZI

bilfiil tedavül eden banknotlar ve ufaklıklar ile kaydî para fonksiyonu gören mevduatın toplamıdır.
Para arzının formülü şudur:
M — M1 + M2 — m Bu formülde ;
M para arzını,
Mt ufaklıklar ile banknotların toplamını,
M2 kaydî para fonksiyonu gören mevduatı, m bankaların kasa ihtiyatını ve merkez bankalarında bloke paraları, göstermektedir.
Bankaların mevduata karşılık tuttukları ankes ve merkez bankalarında bloke edilen paralar bilfiil tedavül eden satınalma gücü niteliğinde olmadığından, para arzı hesabında dikkate alınmamaktadır.
Kaydl para fonksiyonu gören ve görmeyen
mevduat tipleri üzerinde, iktisatçılar görüş birliği halinde değillerdir.
Özellikle Anglo-Sakson iktisatçıları, yalnız çek keşidesine müsait mevduatı para arzı hesaplarında dikkate almak gerektiğini yazmaktadırlar. Ancak çek karnesi vermek hususunda, bankalar bütün ülkelerde aynı derecede kolaylık göstermemektedirler. Çekli ödeme sisteminin gelişmediği ülkelerde, halk likiditesini vadesiz mevduat halinde tutmaktadır, incelemeler, vadesiz tasarruf hesaplarının çekli ödeme sistemine alışmamış memleketlerde kaydî para fonksiyonunu kısmen ifa ettiğini göstermektedir.
Ufaklıkların kabul haddine bağlı bulunan yardımcı para niteliği taşıdığını ve para arzı istatistiklerinde dikkate alınmaması gerektiğini ileri süren müellifler varsa da, bunlar azınlıktadırlar.
Almancası : Geldversorgung, Geldangebot.
Fransızcası : offre de la monnaie, masse monétaire.
İngilizcesi : money supply. supply of money.
(Bk; para talebi, kaydî para, ufaklık, çekli ödeme sistemi).

Yorum yazın