PARA

kullanılmağa hazır satınalma gücü dür. Ödeme aracıdır. Kıymet ölçüsüdür. Tasarruf aletidir.
Almancası : Geld.
Fransızcası : monnaie.
İngilizcesi : money.
(Bk; para arzı, para talebi, efektif, çek, kredi enflâsyonu, para türleri, paranın fonksiyonları).

Yorum yazın