PANTOUFLE

Fransızca bir kelimedir. Terlik demektir.
Bu kelime, bir devlet memurunun veya subayın resmî görevinden ayrılarak özel sektöre geçme durumunu ifade eder.
Resmî görevden çekilip özel sektörde çalışmağa başlamayı Fransızlar daha rahat bir hayata atlamağa benzetmektedirler. Özel sektöre geçen memurlar hakkında çok defa pantouflard terimini kullanmaktadırlar.
Bu terim gerçeği belirtmeğe daima müsait değildir. Özellikle devlet teşkilâtının Parkinson Kanunu etkisinde bulunduğu ülkelerde, resmî vazifenin rahat olduğuna ve memurluktan ayrılarak özel sektöre yaşlan ilerledikten sonra geçmeğe mecbur kalmış kişilerin asıl o vakit yoğun bir çalışma devresine başladıkları çok defa vakidir.
(Bk; Parkinson Kanunu).

Yorum yazın