ÖZEL SEKTÖR – KAMU SEKTÖRÜ

karşıt kavramlardır.
Özel sektör terimi, hür teşebbüsün (yahut özel teşebbüsün) faaliyet alanlarını ifade eder. Özel sektörde, firma mülkiyeti bireylere veya bireylerin ortaklaşa sahip oldukları tüzel kişilere aittir.
Almancası : privater Sektor der Wirtschaft.
privatwirtschaftlicher Sektor.
Fransızcası : secteur privé.
İngilizcesi ; private sector of the economy.
(Bk; iş adamlığı ve müteşebbisin rolü, firma, kâr).

Yorum yazın