ÖZEL ÇEKİŞ HAKLARI

Milletlerarası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın 1967 yılında Rio de Janeiro’- da yaptıkları guvernörler toplantısında kabul edilmiş olan yeni bir milletlerarası likidite türüdür.
Bu yeni likidite üye ülkeler tarafından şartsız olarak kullanılır ve bunları destekleyen herhangi bir reel kaynak da yoktur. Bilindiği gibi Para Fonu nezdindeki Çekiş Hakları’run kullanılması bazı şartlara bağlanmıştı. Özel Çekiş Haklan milletlerarası likiditeye ihtiyaç olduğu zaman otomatik olarak kullanılabilirler.
Özel Çekiş Hakları, ödemeler bilânçosu durumları ne olursa olsun. Para Fonu üyelerinin hepsine dağıtılmıştır. Dağıtımda uygulanan ölçü, söz konusu ülkelerin bugün Para Fonunda bulunan kota'(arıdır. Ödemeler bilânçosu açık veren bir ülke Özel Çekiş Haklarını kullanabilir ve ödemede bulunduğu üye ülke bunu kabul etmek zorundadır.
Özel Çekiş Hakları ‘nın önemli bir özelliği, bunların sadece merkez bankaları tarafından kullanılabilmesi, özel sermaye piyasalarında kullanı- lamamalarıdır. Bu bakımdan, sınırlanmış bir likidite oldukları düşünülebilir.
Almancası : Sonderziehungsrecht.
Fransızcası : droits de tirage spéciaux.
İngilizcesi : special drawing rights.
(Bk; Milletlerarası Para Fonu, Milletlerarası Para Sisteminde Reform Projeleri, Milletlerarası Likidite ve Para Sistemi. Kâğıt Altın).

Yorum yazın