ÖZ SERMAYE

işletmenin varlık değerleri üzerindeki ortaklık haklarının tutarını ifade eder
Hem varlıklar koymak, hem de işletme faaliyetlerinin, sonucu olan kâr payını işletmede alıkoymak suretile ortaya çıkan ortakların işletme üzerindeki mülkiyet hakkı toplamına öz sermaye adı verilmektedir. Bu özelliği ile öz sermaye. bilançonun sağ tarafında, yani borçlar ve sermaye tablosunda görülen, ödenmiş sermaye, çeşitli sınıflara ayrılmış olarak gösterilebilecek her türlü yedekler ve dağıtılmamış kârların toplamını ifade edecektir. Bazı eserlerde sözü geçen öz varlık terimi de eş anlamlıdır, ve her iki terim de, başka bir ifade şekli ile, varlıklar toplamından, borçlar, toplamının çıkarılması ile elde edilecek farkı temsil etmektedir.
Almancası : Eigenkapital.
Fransızcası : capitaux propres.
İngilizcesi : proprietary capital.
(Bk; bilanço, sermaye, yedekler, dağıtılmamış kârlar).

Yorum yazın