OYLAMA TRÖSTÜ

diye adlandırılan sistem, On Dokuzuncu Yüzy:lın büyük iş adamlarından Roc- kefeUer’in avukatı T. Dood’a atfedilen bir buluştur.
T. Dood. Amerikadaki çok sayıda dağınık petrol işletmelerini tek bir idare altında toplamağı düşünmüştür. Bu amaçla Standard 0/7 Company adında bir malî sendika kurmuştur. Elde ettiklerinden daha yüksek kâr vadederek petrol imtiyazına sahip olanları ve petrol şirketlerinde hisse sahibi bulunanları bir tröst halinde örgütlemiştir.
T. Dood tarafından kurulan ilk büyük tröst’ün özelliği şudur:
Petrol imtiyazına veya hisse senedine sahip olanlar, hakları üzerindeki tasarruf yetkisini Rockefeller’e devretmişlerdir. Hisse senetlerinin mülkiyeti kendilerinde kalmakla beraber, bu senetlerin verdiği oy hakkı Rockefeller’e intikal etmiştir. Rockefeller Grupu. kendi sermaye kaynaklarından çok daha geniş yatırım ve işletme sahasını böylece ele geçirmiştir.
1890 da çıkartılan Sherman Act, oylama tröstlerini yasaklamıştır.
Almancası : auf das Stimmrecht beschrânkter Trust.
Fransızcası : pool d‘entreprises. syndicat d’entreprises.
İngilizcesi : yotipg trust.
(B£; Sherman Act).

Yorum yazın