OUTPUT

teriminin Türkçe karşılığı, çıktıdır.
Bir firmanın piyasaya arzetmek üzere ürettiği her türlü mal ve hizmet, output teriminin kapsamına girmektedir.
Output, mikroekonomide, firmanın üretimidir. Makroekonomide, gayrı safi millî hasıla output’- ların toplamıdır.
Output, input’lara katma değerin ilâvesile bulunacak hasılaya eşittir.
Input + Katma değer – Output.
Almancası : Ausstoss. Ausbringung.
Fransızcası : extrant. output.
İngilizcesi : output.
(Bk; input, input-output modeli, input-output analizi).

Yorum yazın