OSMANLI ALTINLARI

458 yıllık bir süre boyunca
30 Padişah adına basılmıştır.
ilk altın silçke, Fatih saltanatının yirmi yedinci yılında tedavüle sürülmüştür. 1479 tarihli Fatih altınları. 993 ayarında, 3.508 gram ağırlığında ve 20 milimetre çapında idi.
Son Osmanlı altınları 1918 ve Vahidettin adına çıkarılmıştır. Bunların yüz kuruşlukları 7.217 gram ağırlığında ve 22.5 milimetre çapındadır.
Osmanlı devletinde, bir Padişah tahta çıkınca daha önceki zamanında basılmış altınlar darphanede eritilerek yeni hükümdar adına tekrar sikke haline getirilirdi.
Altınların üzerindeki tarihler ise.. Bazı altınlar basıldıkları yıl işlenmiştir. Diğerlerinde, basıldıkları yıl yerine cülus tarihi gösterilmiştir. Bir kısmında ise. her iki tarih de yer almıştır.
Fatih’ten Üçüncü Ahmede kadar, başkent darphanelerinde basılan altınlara Kostantiniye kaydı düşülmüştür. Cülus tarihleri itibarile 1730 da Birinci Mahmut, 1754 de Üçüncü Osman, 1757 de Üçüncü Mustafa, 1774 de Birinci Abdülha- mit ve 1789 da Üçüncü Selim «İslâmbol» kelimesini tercih etmişlerdir. Dördüncü Mustafa ve onu izleyen hükümdarlar, tekrar Kostantiniye adına dönmüşlerdir.
Birinci Abdülhamit adına basılmış altınlardan bazılarında, Darülsaltanatı Aliye tâbiri, darphanenin bulunduğu şehir adının yerini almıştır.
Tuğrayı andıran ilk kısmî şekil. Süleyman Çe- lebi gümüşlerinde görülmüştür. 1420 de basılan İkinci Murat gümüşlerinde, tuğra tam şekil olarak belirmiştir. Altın sikkelerde ise. ilk tuğra 1695 tarihli ikinci Mustafa sikkelerindedir.
Almancası : osmanische Goldmünzen. Fransızcası : monnaies-or ottomanes.
İngilizcesi : Ottoman gold coins.
(Bk; altın, Fatih altınları, Reşat altınları, altın sikkeler).

Yorum yazın