Oskar MORGENSTERN

Oyun Teorisine ait çalış- malarile tanınmış bir iktisatçıdır.
1902 de Avusturya’da doğmuştur. Kariyerini Amerikada yapmıştır.
Oyun Teorisi, çarpışan menfaatlerin uygulayabilecekleri stratejiyi teorik modeller üzerinde tahlil eden bir matematik dalıdrr.
Bu tahlillere Oyun Teorisi denilmesine sebep, briç’in veya poker’in ortaya çıkardığı tipte ihtimalleri incelemelerindendir.
Çelişme halindeki çıkarları temsil edenlerin stratejisini dikkate alan modern Oyun Teorisi. konuyu klâsik ihtimaller hesabından daha ileriye götürmüştür.
Oyun Teorisindeki strateji, 1921 de Emile Borel tarafından incelenmiştir. 1928 de John von
Neumann. Oyun Teorisi esaslarını koymuştur. 1944 de Neumann ve Morgenstern, menfaat sahiplerinin çeşitli rekabet koşulları altındaki davranışlarını incelemişlerdir.
Neumann ve Morgenstern’in beraber yaptıkları çalışmalar, kumarın ve iktisadi rekabetin ortak özelliklerini belirtmiştir. Çıkar çelişmelerinin, eksik enformasyonun, rasyonel kararların davranışlara çizdiği yönleri ve şansın rolünü kurdukları teoride aydınlatmağı başarmışlardır.
Neumann ve Morgenstern iktisadın, psikolojinin, sosyolojinin ve politikanın geniş alanlarında karşılaşılan ihtimallere ve davranışlara bağlı problemlere metamatik tekniğini sokmak imkânını sağlayacak olan köprübaşını kurmuşlardır.
(Bk; ihtimaller hesabı, Oyun Teorisi, John von Neumann).

Yorum yazın