ORTALAMA TÜKETİM EĞİLİMİ

gelirden tüketime harcanan oranı ifade eder.
Ortalama tüketim eğiliminin formülü şudur :
C
Y
Bu formülde ;
C. tüketim.
Y. gelirdir.
Almancası : durchschnettliche Konsumneig- ung.
Fransızcası : propension moyenne â consommer.
İngilizcesi : propensity to consume.
(Bk; ortalama tasarruf eğilimi, marjinal tüketim eğilimi).

Yorum yazın