ORTALAMA TASARRUF EĞİLİMİ

gelirden tasarruf edilen oranı ifade eder.
Ortalama tasarruf eğiliminin formülü şudur :
S
Y
Bu formülde,
S, tasarruf miktarıdır.
Y. gelirdir.
Ortalama tüketim eğiliminin formülü, şudur :
C
/
Bu formülde;
C, tüketimdir.
Gelirler ya tasarruf veya istihlâk edildiğinden, ortalama tüketim ve tasarruf eğilimlerinin toplamı 1 dir ;
Almancası : durchschnittliche Sparneigung. Fransızcası : propension moyenne à épargner. İngilizcesi : average propensity to save.
(Bk; tasarruf eğilimi, marjinal tasarruf eğilimi).

Yorum yazın