ORTALAMA MALİYET

toplam masrafları üretim miktarına bölmek suretile bulunur.
Almancası : Durchschnittskosten.
Fransızcası : coût moyen.
İngilizcesi : average cost.
(Bk; ortalama hasılât, marjinal hasılât, marjinal maliyet).

Yorum yazın