ORTALAMA HAYAT SÜRESİ

nüfusun, yıllık ortalama doğum ve ölüm miktarının aritmetik ortalamasına oranıdır.
Nüfus
(Doğum+Ölüm)/2
şeklinde hesaplanır. Ancak bu oranın kapalı bir nüfus, göç hareketlerine sahne olmayan, için geçerli olduğu hatırlanmalıdır.
Almancası ; durchschnittliche Lebensdauer, mittlere Lebensdauer.
Fransızcası : durée de vie moyenne.
İngilizcesi : average duration of life.
(Bk; Ortalama ömür, Nüfus, Demografi).

Yorum yazın