ORTALAMA HASILAT

üretim birimi başına isabet eden brüt firma geliridir.
Toplam hasılatı üretim miktarına bölmek su-
retile ortalama hasılât bulunur.
Almancası : Durchschnittserlös.
Fransızcası : recette moyenne.
İngilizcesi : average revenue.
(Bk; marjinal hasılâ, marjinal maliyet, ortalama maliyet).

Yorum yazın