ÖRNEKLEME HATASI

Araştırma sonuçları gerek müşahedeyi yapan şahıslardan gerek müşahede için kullanılan metodlardan doğan bir takım hatalar ile elde edilirler. Örnekleme Teorisinde hata teriminin normal olarak dağıldığı ve tesadüfi olduğu örneklerle çalışılması esastır.
Aynı ana kütleden çekilen çeşitli örneklere dayanarak ana kütlenin bir parametresinin (crta- lama, toplam, oran, variyans…) tahmin edilmek istendiğini düşünelim. Kabul ettiğimiz seçim usulü gereğince seçilmesi mümkün birbirinden farklı örnek sayısı m. tahmin edilecek karakteristiğin hakiki değeri o, seçilen münferit bir örneğe göre yapılan tahmin zt olsun, z. nin değeri m örneğe
göre zy z2. z3 zm ve bu örneklerin seçilme
ihtimalleri py pv p3. . . . pm ise
XPi*i
E(z) = (%p{ = 1)
ZPi
ye z tahmininin matematik ümidi denir.
%Pizi = 0 olduğu takdirde yapılan tahminin sistematik bir hata ihtiva etmediğini söyliyebili- riz. Bununla beraber yapılan münferit bir tahmin z{; o den farklı olabilir. Böyle bir hataya (zt-0) tesadüfi hata veya örnekleme hatası denir. Bu hataların toplamı daima sıfıra eşittir. Bu tür hataları kontrol etmek, belli ihtimallerle muayyen hudutlar arasında tutmak mümkündür. Ancak ana kütle değeri bilinmediğinden bir tahmin sayısının örnekleme hatasını hesaplamak mümkün değildir ve bu nedenle yerine metodun standart hatası hesaplanır.
Almancası : Stichprobenfehler. Auswahlfehler.
Fransızcası : erreur d’échantillonnage.
İngilizcesi : sarnpling error.
(Bk; örnekleme teorisi, standard hata, hata, anlamlılık).

Yorum yazın