ORANTILI ÜCRET

sistemi, işçilerin işletme cirosundan pay almalarını ön görmektedir.
Bu sistem E. Schüller ve G. Lasserre tarafından savunulmuştur.
Orantılı ücret sisteminin hedefi, işçilerin kâra katılmaları değildir. Kâr miktarı, istikrarsız konjonktürlerde azalabilir. Muhasebe işlemlerile de kârın görünüşü değiştirilebilmektedir. Ayrıca uzun dönemde kâr hadlerinin azalmasına doğru bir eğilim müşahede edilmektedir. Oysa ki. işçilerin muntazam ve gittikçe artan bir gelirden faydalanmaları gereklidir.
Bu gerekçeye dayanarak orantılı ücreti savunanlar, katma değerden veya firma cirosundan çok defa parça başına belirli bir yüzdenin ek ücret olarak işçilere verilmesini teklif etmektedirler.
Almancası : proportionaler Stücklohn.
Fransızcası : salaire proportionnel.
İngilizcesi : wage plan.
(Bk; Ücret Teorileri, toplu sözleşme, katılma).

Yorum yazın