OPTİMUM

terimi, makro ve mikro ekonomi bakımından, en müsait koşulları belirtmek üzere kullanılmaktadır.
Optimum nüfus, optimum fiyat, optimum üretim veya optimum yatırım gibi ifadelere İktisadî tahlillerde daima rastlanmaktadır.
Optimum kavramı, kesin değildir. Doktrinlere, metodlara ve sübjektif ölçülere göre, bu kavramın sınırları değişmektedir.
Almancası : optimum, bestmöglich. optimal.
Fransızcası : optimum, optimal(e).
İngilizcesi : optimum of.

Yorum yazın