OPERASYONEL ARAŞTIRMA

metodları, ikinci Cihan Savaşında, askerî kuvvetlerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek amacile geliştirilmiştir. Barıştan sonra, özellikle endüstri alanında, ope- rasyonel araştırmaların önemi ve rolü büyüyegel- miştir.
Belirli hedeflere erişmek üzere eldeki kaynakları ve imkânları en iyi şekilde kullanmak yollarının incelenmesi, operasyonel araştırmaların konusudur.
Operasyonel araştırma müşahedelere ve tecrübelere dayanır. Tümdengelim ve tümevarım metodlarmı kullanır.
Operasyonel araştırmalar sanayide ve kamu hizmetlerinde yöneticilere ışık tutan bir tekniktir. Pazarlama ve reklamcılık konularında, operasyonel araştırmaların firmalara sağladığı menfaat büyüktür. Günümüzde, sürüm problemlerinin bir macera olmaktan çıkmasında ve piyasa provizyonlarının doğruluğunda, bu tekniğin payı vardır.
Operasyonel araştırmalar, değişik alanlarda ihtisas sahibi elemanların yakın işbirliği yapmalarını çok defa gerektirmektedir. Birçok incelemelerde iktisatçıların, işletmecilerin, psikoloğla- rın, matematikçilerin, biyoloji ve tıp uzmanlarının ve diğer teknik adamların beraber çalıştıklarına rastlanmaktadır.
Almancası : Unternehmensforschung. Fransızcası : recherche opérationnelle. İngilizcesi : operational research, opérations research.
(Bk; piyasa previzyonları, hareket araştırmaları).

Yorum yazın