ÖN FİNANSMAN – PREFİNANSMAN

genellikle dış pazarlardaki müşterilerle anlaşarak kesin si* pariş almış ihracatçılara açılan kredileri ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir.
Kısa vadeli bir kredi işlemidir. Kampanya kredisi mahiyetindedir.
Almancası : Vorfinanzierung, Exportfinanzierung.
Fransızcası : préfinancement.
İngilizcesi : preliminary financing. financing of exports.
(Bk; kredi türleri).

Yorum yazın