ON CALL

kısa vadeli kapital hareketlerine ilişkin bir terimdir. Fransızcadan maadaki dillerde, aynen kullanılmaktadır.
Talep üzerine günü gününe ve bazan üç günlük ihbar süresi içinde tahsil edilebilecek alacaklıları ifade etmektedir.
Bu sistemin koşulları, sermayelere büyük likidite sağlamaktadır.
On cali plasmanlarda, faiz oranı çok düşüktür.
Almancası : aut Abruf, «on cali».
Fransızcası : sur demande.
(Bk; cali of more).

Yorum yazın