OLAYLAR UZAYI

bir deneyin bütün olur/u sonuç- larının meydana getirdiği cümle, o deneyin bir olaylar uzayıdır.
Örneğin, biri 1 diğeri 2.5 liralık iki madenî paranın atılması deneyini düşünelim. Bu deneyin olurlu sonuçları yazı ve tura gelmesiyle ilgilendiğimize göre, S = .{YY, YT, TY. TT}. cümlesini teşkil ederler. Buradaki her sonuç, cümlenin tam bir elemanının karşılığıdır. Olurlu sonuçları belirlemek için bazan birden çok olaylar uzayı da kullanılabilir.
Almancası : Musterraum.
Fransızcası : espace d’échantillon.
İngilizcesi : sample space.
(Bk; Tesadüfi değişken, Set veya cümle teorisi).

Yorum yazın