NUMERAIRE

az kullanılan ve değişik anlamlar taşıyan bir sözcüktür.
Lâtince’de saymak anlamına gelen numerare’- den modern Batı dillerine geçmiştir.
‘ i) Banknotların ve madenî sikkelerin kanuni değerini,
ii) Sikke halinde basılmış gümüşün değerini,
iii) Kâğıt paraları,
ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
Efektif anlamına da gelir.
Walras’m genel denge modelinde «numéraire», ölçü hizmeti görmekte ve «bir» kabul edilerek bilinmeyenlerin sayısı bilinenlere eşitlenerek modelin çözümü sağlanmaktadır.
Almancası : «Numéraire».
Fransızcası : numéraire, espèces.
İngilizcesi : numéraire.
(Bk; efektif).

Yorum yazın