NÖTR FAİZ HADDİ

Keynes tarafından söz konusu edilmiş bir kavramdır.
Keynes. nTreatise on Money)> adlı kitabında. doğal faiz üzerinde durmuştu. Bu konuya ilişkin tahlili, Wicksell’in düşüncelerine çok yakındı.
«General Theory» de ise. doğal faiz yerine nötr faiz haddi terimini tercih etmek gerektiğini ileri sürmüştür.
Keynes’e göre, nötr faiz haddi:
İstihdam elâstikliğinin sıfır olduğu noktadaki denge faizi’dir.
Tam çalışma koşullarının devamına en uygun faizdir. Optimum faiz haddi’dir.
Nötr faiz haddi. İktisadî dengeyi etkilememekte ve istihdam seviyesinin değişmesine yol açabilecek yönde bir baskı uyandırmamaktadır. Etkisiz faiz haddi’dir.
Almancası : neutraler Zinsfuss.
Fransızcası : taux d’intérêt neutre.
İngilizcesi : neutral rate of interest.
(Bk; Likidite Tercihi Teorisi, Çift Faiz Teorisi. Knut Wicksell).

Yorum yazın