NOMİNALİZM

Alman iktisatçısı Knapp’ın Devlet – Para yahut Fiyat-Para teorisine verilen adlardan biridir.
Türkçede bu teoriye Adcılık demek de mümkündür.
F. Knapp. paranın altın, gümüş veya kâğıt olmasının önemli sayılmayacağını ileri sürmüştür. Paranın devlet tarafından konulmuş değer kadar satınalma gücü sağlayacağını savunmuştur.
Almancası : Nominalismus.
Fransızcası : Nominalisme.
İngilizcesi : Nominalism.
(Bk; F. Knapp. «Fiyat – Para»).

Yorum yazın