NOMİNAL GELİR ve REEL GELİR

terimlerini bir misaile anlatalım.
Bir işçinin 1966 yılında 1200 lira ve 1970 yılında 1800 lira ücret aldığını söylediğimizde, onun nominal gelirini kastederiz.
Misalimize göre, bu işçinin nominal geliri dört yılda % 50 artmış bulunmaktadır.
Ancak tahlil süresinde fiyatlar genel seviyesi % 20 oranında yükselmişse.. 1970 yılının 1800 lirası. 1966 nın 1440 lirasına tekabül edecektir. Ve işçinin reel gelirindeki yahut satınalma gücündeki artış. % 20 civarında kalacaktır.
Nominal gelir, para ile ifade edilir. Buna nakdî gelir de denilir.
Reel gelir istatistikleri ise. sahibinin satınalma gücündeki değişiklikleri aksettirir. Nominal gelirin fiyat endekslerine bölünmesile bulunur.
Almancası : Nominal-, Geldeinkommen und Realeinkommen.,
Fransızcası ; revenu nominal et revenu réel.
İngilizcesi : monetary income and real income.
(Bk; nominal millî gelir, sabit fiyatlarla millî gelir, paranın satınalma gücü).

Yorum yazın